สถานที่ตั้ง : อาคาร เอสพีอีทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1018 ชั้น 10 เลขที่ 252 ถนนพหลโยธิน แขวงสามแสนใน  

                             เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

              เบอร์โทร : 063-437-8202 , 062-751-0005

                 แฟกซ์ : 02-101-6408

                  อีเมล์ : worldcentauri4@gmail.com 

                 แผนที่ : บริษัท

 
แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สินค้า,กระเบื้อง,ดินเผา,กระเบื้องดินเผา
วัสดุก่อสร้าง,ก่อสร้าง,homesamrt.me     ตราเพชร,เพชร,กระเบื้องตราเพชร     กระเบื้อง,สระว่ายน้ำ,กระเบื้องสระว่ายน้ำ     ทีพีไอ,สินค้าทีพีไอ,กระเบื้องทีพีไอ


homesmart,Homesmart.me วัสดุก่อสร้าง
Visitors: 195,444