สถานที่ตั้ง : อาคาร เอสพีอีทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1018 ชั้น 10 เลขที่ 252 ถนนพหลโยธิน แขวงสามแสนใน  

                             เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

              เบอร์โทร : 064-608-8880 , 095-510-0237

                 แฟกซ์ : 02-101-6408

                  อีเมล์ : worldcentauri4@gmail.com 

                 แผนที่ : บริษัท

 
แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สินค้า,กระเบื้อง,ดินเผา,กระเบื้องดินเผา
           


homesmart,Homesmart.me วัสดุก่อสร้าง
Visitors: 216,079