ดินเผา,อิฐ,อิฐมอฐ,ทางเท้า,4 ช่อง,7 ช่อง,8 ดอก,21 ดอก,ลายฟองน้ำ,ลายดาว,ลายรางหมู,หนาเรียบ,เล็กเรียบ,อิฐโบราณ,หนาเรียบเล็ก,หนาแดง,หนาแดงเรียบ,อิฐมอญ,2 ช่อง,บ.ป.ก.,อิฐทนไฟทางเท้าคู่แดง,อิฐตัวหนอน,อิฐมอญโบราณ
กระเบื้องอิฐและทางเท้า อิฐและ ทางเท้า เป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญที่จะสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ให้กับทางเท้า และ กำแพง สามารถที่จะปรดิษฐ์ลวดลาย อีกทั้งยังมีความแข็งแรงให้กับตัวกำแพงบ้าน หรือ ที่พักอาศัยช่วยสร้างทัศนวิสัยที่สวยงามและมีความเป็นไทย




กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์






Visitors: 39,985