อิฐดินเผา อิฐ อิฐหนา บ.ป.ก   อิฐดินเผา อิฐ อิฐ 2 ช่อง บ.ป.ก   อิฐดินเผา อิฐ อิฐทนไฟ

อิฐดินเผา อิฐโชว์ ลายดาว   อิฐดินเผา อิฐโชว์ ลายรางหมู   อิฐดินเผา อิฐ อิฐ 2 ช่อง บ.ป.ก

อิฐดินเผา อิฐ อิฐตัวหนอน ตัวหนอนทางเดิน    อิฐดินเผา อิฐ อิฐทางเดิน 8x4 ทางเดิน ทางเท้า   อิฐดินเผา อิฐ อิฐทางเท้าคู่แดง ทางเดิน

อิฐดินเผา อิฐ 4 ช่อง 8C   อิฐดินเผา อิฐ 4 ช่อง 6.5C   อิฐดินเผา อิฐลายฟองน้ำ

อิฐดินเผา อิฐ 7 ช่อง   อิฐดินเผา อิฐ 8 ดอก   อิฐดินเผา อิฐ 21 ดอก


อิฐโชว์ ลายทานตะวัน ดินบ้านบ้าน เว็บจัดจำหน่ายกระเบื้องดินเผา ราคาโรงงาน และมีทีมงานให้คำปรึกษา   อิฐโชว์ ลายเอส ดินบ้านบ้าน เว็บจัดจำหน่ายกระเบื้องดินเผา ราคาโรงงาน และมีทีมงานให้คำปรึกษา   อิฐโชว์ ลายการบิน ดินบ้านบ้าน เว็บจัดจำหน่ายกระเบื้องดินเผา ราคาโรงงาน และมีทีมงานให้คำปรึกษา

อิฐโชว์ ลายดอกมะลิ ดินบ้านบ้าน เว็บจัดจำหน่ายกระเบื้องดินเผา ราคาโรงงาน และมีทีมงานให้คำปรึกษา   อิฐดินเผา อิฐ อิฐมอญโบราณ A   อิฐดินเผา อิฐ อิฐมอญโบราณ 4x4

อิฐดินเผา อิฐ อิฐมอญโบราณ 6x6   อิฐดินเผา อิฐ อิฐมอญโบราณ 8x8   อิฐดินเผา อิฐ อิฐมอญโบราณ 12x12

อิฐดินเผา อิฐ BL หนาเรียบ   อิฐดินเผา อิฐ BL เล็กเรียบ   อิฐดินเผา อิฐ BL หนาเรียบเล็ก

อิฐดินเผา อิฐ BL หนาแดง   อิฐดินเผา อิฐโบราณ   อิฐดินเผา อิฐ BL หนาแดงเรียบ

อิฐดินเผา อิฐ 8x2 โบราณ   อิฐดินเผา อิฐ 4x12 โบราณ   อิฐดินเผา อิฐ 5x12 โบราณ

อิฐดินเผา อิฐ 6x12 โบราณ   อิฐดินเผา อิฐ 8x8 โบราณ   อิฐดินเผา อิฐ อิฐ 2 ช่อง

อิฐดินเผา อิฐ อิฐ 4 ช่อง   อิฐดินเผา อิฐ อิฐ 4 รูจัมโบ้   อิฐดินเผา อิฐ BL หนาเรียบ

อิฐดินเผา อิฐ BL เล็กเรียบ   อิฐดินเผา อิฐโบราณ   อิฐดินเผา อิฐ BL หนาเรียบเล็ก

อิฐดินเผา อิฐ อิฐมอญโบราณ 8x4   อิฐดินเผา อิฐโบราณ   อิฐดินเผา อิฐ อิฐมอญโบราณมือ

อิฐดินเผา อิฐ อิฐมอญโบราณมือกระป๋อง    
อิฐดินเผา และ อิฐทางเท้า สำหรับการก่อสร้างบ้านของประเทศไทยในสมัยก่อน โดยอิฐดินเผานั้น เป็นส่วนประกอบส่วนมากในส่วนโครงสร้างของบ้าน โดยอิฐดินเผานั้นนิยมในการก่อกำแพง ผนัง ต่างๆ ช่วยให้โครงสร้างของบ้านแข็งแรง หรืออิฐก่อช่องลม อิฐก่อประดับผนัง ลวดลายต่างๆ ซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ สร้างช่องระบายลม สร้างช่องไฟที่สวยงาม ดุจดั้งความวิจิตรงดงามของศิลปะ สถาปัตยกรรมไทย

อิฐ

เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการสร้างบ้านหนึ่งหลัง เพราะว่า เป็นส่วนสำคัญส่วนหลักของโครงสร้างบ้านการเลือกใช้อิฐจึงจำเป็นต้องใช้อิฐที่มีความแข็งแรงเพื่อบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรงตามไปด้วย โดยอิฐดินเผาไทย นั้นเป็นอิฐที่ไทยใช้กันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้

อิฐดินเผา

ในสมัยไทยโบราณสิ่งที่นำมาใช้ในการก่อสร้างต่างๆคือศิลาแลง ซึ่งในปัจจุบันมีการหาได้ยากขึ้น ผู้คนต่อมาจึงใช้อิฐดินเผาทดแทน เนื่องจากมีสีสันที่สวยงามคล้ายศิลาแลง และ มีความแข็งแรงและคุณภาพที่ไม่ต่างกัน พร้อมขึ้นรูปได้ดีและสวยงามมากกว่า ศิลาแลง ในสมัยก่อน

อิฐทางเท้า

อิฐทางเท้า เป็นอิฐดินเผา ที่ได้รับการผลิตออกแบบมาอย่างหลากหลายรูปแบบ มีรูปทรวงหลากหลาย อาทิ อิฐตัวหนอน อิฐมอญทางเท้า ต่างๆ โดยอิฐทางเท้าจะต้องมีความแข็งแรงและความทนทานเป็นพิเศษเพราะต้องรับน้ำหนักบนพื้นได้มาก

อิฐตัวหนอน

อิฐตัวหนอน เป็นอิฐดินเผาที่มีความทนทาน และนิยมใช้ในการติดตั้งเป็น อิฐทางเท้า สร้างความแข็งแรงสำหรับทางเท้าได้อย่างดี

อิฐทนไฟ

อิฐดินเผา อิฐทนไฟ เป็นอิฐที่มีสามารถใช้งานได้อย่างออรถประโยชน์ ทนอุณหภูมิสูง แข็งแรง

อิฐมอญ อิฐมอญโบราณ

อิฐมอญ เป็นอิฐที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจากชาวมอญในสมัยก่อน เป็นการผลิตอิฐด้วยการทำมือ และได้รับชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจนปัจจุบันก็ได้รับความนิยมอยู่

อิฐมอญโบราณ

อิฐมอญ ถือเป็นอิฐดินเผาที่มีความนิยมมาอย่างยาวมีความแข็งแรง สมกับเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ

อิฐมอญโบราณ กระป๋อง

อิฐมอญโบราณ ทรงสี่เหลี่ยมที่มีขนาดยาว มากขึ้นสร้างความคุ้มค่าในการติดตั้งและการก่อสร้างกำแพงได้มีความคุ้มค่ามากขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

อิฐช่องลม

ในส่วนของอิฐช่องลมนั้น คืออิฐดินเผานิยมในการก่อเพื่อประดับคล้ายกับอิฐโชว์ต่างๆ แต่ว่าอิฐช่องลมสามารถใช้ระบายอากาศ หรือระบายความร้อนได้ดี สร้างทั้งบรรยากาศความสวยงามของลายช่องลม พร้อมทั้งระบายอากาศให้มีความถ่ายเทได้อย่างดีเยี่ยม

อิฐลายฟองน้ำ

อิฐลายฟองน้ำ มีความสวยงามด้านการสร้างบรรยากาศและความสวยงามให้กับกำแพง ประยุกต์ใช้งานได้ทั้งความสวยงาม และการระบายอากาศ

อิฐ 7 ช่อง

อิฐ 7 ช่อง เป็นอิฐดินเผา ที่ผลิตออกมาให้มีลวดลายการเจาะที่สวยงาม สร้างบรรยากาศในการตกแต่งให้กับกำแพงและผนังได้อย่างดีเยี่ยม

อิฐ 8 ดอก

อิฐ 8 ดอก เป็นอิฐบล็อกที่เหมาะสำหรับการก่อกำแพงที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก และสร้างความสวยงามควบคู่ไปด้วยกัน

อิฐ 21 ดอก

อิฐ 21 ดอก จะมีลายเหมือนกับลายของอิฐดินเผา 8 ดอก แต่จะมีลวดลายของดอกมากกว่า สร้างความสวยงามเพิ่มขึ้นไปอีก

อิฐโชว์ อิฐก่อโชว์

อิฐโชว์ หรือ อิฐก่อโชว์ นั้นเป็นอิฐดินเผาที่มีความแข็งแรงน้อยกว่าพวกอิฐก่อต่างๆ จึงควรก่ออิฐก่อที่แข็งแรงขึ้นก่อนที่จะก่อ อิฐก่อโชว์ เพื่อประดับเพิ่มเติมความสวยงามให้กับกำแพง หรือผนังบ้าน จะช่วยให้กำแพงมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

อิฐโชว์ลายดาว

อิฐโชว์ลายดาวมีความสวยงาม ด้วยลายประกายดาว สร้างความโดดเด่น ดึงดูดสายตา

อิฐโชว์ลายรางหมู

อิฐโชว์ลายรางหมู คืออิฐก่อโชว์ที่มีลวดลายของอิฐเป็นวงรี สร้างความเว้าเป็นมิติให้กับการใช้งานก่อกำแพงแลผนังได้ดี

อิฐโชว์ ลายทานตะวัน

อิฐก่อโชว์ ลายทานตะวัน คืออิฐก่อโชว์ ที่เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบความอ่อนช้อยสบายตา ด้วยลายดอกไม้ทานตะวัน

อิฐโชว์ ลายเอส

อิฐโชว์ อิฐก่อโชว์ ลายเอสถึงแม้จะชื่อลายเอส แต่เป็นลวดลายแบบไทยที่มีลักษณะคล้ายตัวเอส สร้างความโฉบเฉี่ยวดึงดูดสายตา

อิฐโชว์ ลายการบิน

สำหรับอิฐโชว์ ลายการบิน จะเป็นลายไทยที่มีลักษณะคล้ายกันกับเครื่องบิน เป็นปีกลายสวยงามชดช้อย

อิฐโชว์ ลายดอกมะลิ

อิฐก่อโชว์ ลายดอกมะลิ มีความสวยงาม อ่อนช้อย ดึงดูดสายตา

อิฐดินเผา และ อิฐทางเท้า จะเห็นได้ว่าได้รับการออกแบบและการประยุกต์ใช้ในการผลิต ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการจากผู้ใชงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานสำหรับทางเท้า งานโครงสร้าง และยังมีอิฐดินเผา สำหรับเพื่อติดตั้งประดับเพิ่มความสวยงามต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยมและรับรองถึงคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำจากดินบ้านบ้าน


           

กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์


อิฐ,อิฐก่อผนัง,อิฐก่อโชว์,ทางเดิน
Visitors: 218,466