สถานที่ตั้ง : อาคาร เอสพีอีทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1018 ชั้น 10 เลขที่ 252 ถนนพหลโยธิน แขวงสามแสนใน  

                             เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

              เบอร์โทร : 063-437-8202 , 062-751-0005

                 แฟกซ์ : 02-101-6408

                  อีเมล์ : worldcentauri4@gmail.com 

                 แผนที่ : บริษัท

 
แบบฟอร์มติดต่อกลับ


           


Visitors: 168,502